Jemia Nova

-det lilla företaget som ser de stora möjligheterna

Flower

Välkomna

Jemia Nova är det lilla företaget som ser de stora möjligheterna. Företaget vänder sig till människor i behov av förändring. Här möts man av ett professionellt förhållningssätt och varje människa anses vara unik. Därför anpassas alla stödinsatser, som Jemia Nova kan erbjuda, utifrån varje individs önskemål, drömmar och förutsättningar.

Målet med stödinsatserna är alltid att de ska vara tidsbegränsade och leda till individens självständighet.

Välkommen till Jemia Nova